Kategorie publikacji

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz z tego dokumentu.

Wybierz 'usuń' aby usunąć lub anuluj aby powrócić do edycji.

ZNACZENIE KOMUNIKACJI I KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH SPRZEDAWCÓW W KSZTAŁTOWANIU RELACJI Z KLIENTAMI INSTYTUCJONALNYMI

Metody płatności za dokument

Płatność jednorazowa


Zapłać za ten dokument ...
Dodany: 05-10-2012, 0 Pobrań / 23 Wyświetleń
typ dokumentu: artykuł zrecenzowany
streszczenie
Warunkiem niezbędnym dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest komunikowanie się skierowane zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Prezentacja oferty, negocjacje czy zawieranie transakcji nie byłoby możliwe bez komunikacji odbywającej się na linii dostawca–nabywca, jak również bez przepływu informacji w obu firmach. Z racji swej natury rynek biznesowy wymaga szczególnej troski o proces porozumiewania się między partnerami, do rozpoznania albowiem wąsko sprecyzowanych potrzeb klienta instytucjonalnego i zaproponowania indywidualnie dopasowanego rozwiązania konieczna jest skuteczna komunikacja. Głównym celem niniejszych rozważań jest analiza komunikacji między sprzedawcami i kupcami działającymi na rynku biznesowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom związanym z kompetencją komunikacyjną i jej wpływem na kształtowanie relacji z nabywcami instytucjonalnymi.
słowa kluczowe
kompetencje komunikacyjne, komunikacja w relacjach biznesowych, kształtowanie relacji na rynku business-to-business
język
polski
Tomasz Gołębiowski
2012
Sugerowane wskazanie w bibliografii:
Anna Rogala (2012), ZNACZENIE KOMUNIKACJI I KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH SPRZEDAWCÓW W KSZTAŁTOWANIU RELACJI Z KLIENTAMI INSTYTUCJONALNYMI, Zeszyty Naukowe UEP, nr 220 - Relacje na rynku business-to-business. Rozwój, wartość, komunikacja , dostępny: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/3006
Komentarze:
blank