Kategorie publikacji

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz z tego dokumentu.

Wybierz 'usuń' aby usunąć lub anuluj aby powrócić do edycji.

Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?

Metody płatności za dokument

Płatność jednorazowa


Zapłać za ten dokument ...
Dodany: 18-05-2011, 12 Pobrań / 994 Wyświetleń
typ dokumentu: artykuł zrecenzowany
streszczenie
Amerykański model komunikowania politycznego stanowi ważny punkt odniesienia w badaniach porównawczych ewolucji kampanii wyborczych w państwach demokratycznych. Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwować można głębokie i intensywne zmiany w kierunku konwergencji komunikowania politycznego, niekiedy przyjmujące nawet postać homogenizacji praktyk wyborczych. Perspektywa amerykanizacji okazała się przydatna w wyjaśnianiu tych procesów, stanowiąc rys globalnej modernizacji i profesjonalizacji kampanii wyborczych, która najdobitniej wyraża się w postępujących procesach mediatyzacji komunikowania politycznego oraz proliferacji
i rosnącej roli koncepcji i technologii marketingu politycznego.
słowa kluczowe
marketing polityczny, kampania wyborcza, amerykanizacja
język
polski
Grażyna Ulicka
2011
Sugerowane wskazanie w bibliografii:
Marek Mazur (2011), Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?, E-wydawnictwo 2011, dostępny: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/419
Komentarze:
blank