WŁADCA PIERŚCIENI W ZASIĘGU RĘKI…

Sonda Cassini została wystrzelona ku Saturnowi 15.10.1997…
1 lipca 2004 statek kosmiczny Cassini włączył swe silniki manewrowe, by zwolnić i wejść z odpowiednią prędkością na orbitę wokół Saturna, poddając się jego grawitacji. Od tego momentu sonda rozpoczęła swoją czteroletnią podróż wokół planety i jej tajemniczych księżyców. Podczas swej podróży Cassini 74 razy okrąży Saturna i 44 razy Tytana, ponadto wielokrotnie minie pozostałe tajemnicze lodowe księżyce tej niesamowitej planety.

Cassini jest największym międzyplanetarnym statkiem zbudowanym przez NASA. Mierzy sobie 6.8 m długości i posiada 4-ro metrowa antenę odbiorczą.

Oto kilka z kluczowych dat podczas tej niezwykłej eksploracji…

11 czerwca 2004: Przelot koło Phobe – najdalszego księżyca Saturna w odległości 2.000 km
1 lipca 2004: przejście sondy przez pas pierścieni Saturna. Był to newralgiczny moment misji. Łatwo mogło dojść do kolizji z jakimś z setek tysięcy odłamków skalnych krążących w pierścieniach wokół planety.
25 październik 2004: próbnik sondy Cassini odłączy się do statku macierzystego i pomknie w swą 21-dniową podróż w kierunku Tytana.
14 styczeń 2005: próbnik rozpocznie 2,5 godzinną przeprawę przez gęstą atmosferę Tytana, po czym osiądzie na jego powierzchni.

Ponadto sonda Cassini ma w planach bliskie przejścia w pobliżu innych księżyców Saturna.

Cassini ma kilka priorytetowych zadań:

zbadać trójwymiarową struktórę pierścieni oraz ich dynamikę,
zbadać strukturę powierzchni księżyca – Tytana – oraz jego historię geologiczną,
zanalizować naturę nietypowego ciemnego materiału w atmosferze Saturna,
zanalizować trójwymiarową strukturę i dynamikę zachowania się magnetosfery planety,
przestudiować dynamikę zachowania atmosfery Saturna na wysokości chmur,
zbadać czasowe zmiany w zamgleniu i zachmurzeniu Tytana,
oraz scharakteryzować powierzchnię Tytana w skali lokalnej.
Dokonania sondy Cassini
01.VIII.2004
Sonda Cassini dostarczyła naukowcom zdjęcia dwóch nowych księżyców Saturna. Są to niewielkie obiekty o średnicach 5 i 4 km. Dotychczas najmniejszym satelitą Saturna był pan o średnicy 20 kn. Nie możnajeszcze jednak nic więcej o nich powiedzieć ponieważ dotychczas dostarczone zdjęcia są zbyt niewyraźne. Więcej informacji na ich temat otrzymamy, gdy sonda się do nich zbliży.
VIII.2004
Większość księżyców nie ma wcale nawet warstwy mgiełki otaczającej je. Dlaczego więc Tytan ma aż dwie warstwy mgiełki. Zdjęcia z Cassini, krążącego po orbicie Saturna przez ostatni miesiąc pokazują nam, że najbardziej tajemnicy księżyc Układu Słonecznego jest otoczony tylko przez atmosferę, ale i przez dwie odmienne warstwy mgiełki. Te mgliste sfery są widoczne jako purpurowy kolor. Nie przeźroczysta atmosfera Tytana jest podobna do ziemskiej atmosfery, tym że również w większości składa się z azotu.. Jako naenergetyzowane promieniowaniem słonecznym górne warstwy azotu i metanu w atmosferze ujawniają fakt formowania się śladów związków organicznych, takich jak etan i dwutlenek węgla. W grudniu 2004 Statek Cassini wyślę na powierzchnie Tytana Próbnik Hyegan, który na nim wyląduje.
Zdjęcie po prawej to kolejna fotografia Saturna, wykonana przez statek kosmiczny Cassini. Ujęcie wykonane z odległości 30.000 kilometrów na początku września. Na zdjęciu widoczne są jasne wstęgi i ciemne paski i ciemna plama dokładnie nad południowym biegunem planety. Wyniki analiz wskazują, że atmosfera Saturna w 75% składa się z wodoru, i 25% z helu oraz drobnych ilości składników, w tym pary wodnej metanu i amoniaku.. Stosunkowo mała grawitacja w górnych warstwach chmur Saturna powoduje powstawanie cienkiej mgiełki, która w rezultacie czyni atmosferę Saturna jeszcze bardziej rozmytą i nieprzejrzystą, niż atmosfera Jowisza.
29.X.2004
Te trzy fotografie zostały wykonane z trzech pasujących do siebie zdjęć. Statek Cassini-Huygens wykonał tę sekwencje 25.X.2004, na 36 godzin, przed minimalnym zbliżeniem do Tytana. Ta animacja pokazuję jak można poprawić jakość i wydobyć detale poprzez obróbkę zdjęć.
Pierwsze ujecie to zdjęcie po prostym usunięciu wadliwych pikseli.

Drugie ujecie to efekt wykontrastowania szczegółów powierzchni Tytana oraz usunięcia efektu zamglenia przez atmosferę.
Trzecie ujęcie efekt wspomagania wykontrastowaniem krawędzi.
Zdjęcie po prawej pokazuje Tytana w ultrafiolecie i podczerwieni. Wykonane zostało przez sondę Cassii- Huygens 26.X.2004, z czterech pasujących zdjęć wykonanych przez różne filtry. Kolory, czerwony oraz zielony, reprezentują poziom absorpcji światła przez atmosferyczny metan. Te kolory ujawniają jaśniejszą , północną – czerwoną – hemisferę. Kolor niebieski reprezentuje promieniowanie ultrafioletowe, które pokazuje górne warstwy atmosfery i oddzieloną mgiełkę. Atmosfera Tytana jest gruba na setki kilometrów ponad powierzchnię księżyca.

21.XII.2004
Jak wygląda powierzchnia Tytana? Warstwa chmur czyni Tytana najbardziej tajemniczym ten największy księżyc Saturna. Hipoteza metanowych jezior i deszczy będzie wkrótce surowo zweryfikowana, bowiem w ostatnich dniach od Statku Cassini odłączył się próbnik Huygens, który obecnie zmierza do powierzchni i wyląduje w połowie stycznia. Ilustracja obok jest naukowym, ale jedynie wyobrażeniem, jak może wyglądać powierzchnia Tytana, naukowcy domyślają się, że tytan cały pokryty jest metanowymi jeziorami i ostrymi szpicami zamarzniętego metanu i amoniaku.
Ilustracja obok przedstawia lądowanie próbnika Huygens, który według przewidywań naukowców powinien wytrwać w tych warunkach około 150 minut i wykonać1,100 zdjęć powierzchni tego najbardziej z tajemniczych księżyców w Układzie Słonecznym.