Komórka jednostką struktury i funkcji

Moduł składa się ze wstępu, rozdziałów i podrozdziałów oraz pracy kontrolnej. Zostały one zamieszczone w spisie treści.
Rozpoczynając pracę z modułem “Komórka jednostką struktury i funkcji” zapoznaj się ze wstępem. Tam dowiesz się o czym jest moduł.
Następnie przejdź do spisu treści, gdzie zostały zamieszczone wszystkie tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Zapoznaj się z nimi.
Pracując z kolejnymi rozdziałami zauważysz, że część informacji napisana jest większą i wytłuszczoną czcionką – to musisz wiedzieć po zakończeniu pracy z modułem,  oraz drobną czcionką (są to informacje dodatkowe, ciekawostki, które trzeba przeczytać ale niekoniecznie pamiętać szczegóły).
W czsie uczenia się zawsze możesz powrócić do strony poprzedniej, spisu treści lub strony następnej. Na końcu każdej strony znajdują się, w wyżej podanej kolejności, odpowiednie przyciski.
Po zakończeniu pracy z modułem należy wykonać pracę kontrolną. Składa się ona z dwóch części, które formą przypominają egzamin dojrzałości z biologii. Tak więc wykonując prace kontrolne z kolejnych modułów zapoznasz się z typem zadań maturalnych.
W module zostały zamieszczone następujące przyciski:

– przejście do strony oznaczonej na przycisku,

– pod tą ikoną kryje się odpowiedź. Pamiętaj jednak, że najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie samodzielnie,

– zadanie pisemne: uzupełnienie brakujących wyrazów w tekście lub pisemne wypracowanie,
– pytania dodatkowe do zastanowienia się,

–  powrót do początku strony.

Jako dodatkowe źródła wiedzy o komórce są polecane:
1. Henryk Wiśniowski – “Biologia dla kl III LO o profilu podstawowym i biologiczno-chemicznym”. Podręcznik dla klasy I LO, WSiP,Warszawa 1987 (oraz wydania późniejsze) , 
2. M.Z. Podbielkowscy – “Biologia z higieną i ochroną środowiska”. Podręcznik dla klasy I LO, WSiP, Warszawa 1987 (oraz wydania późniejsze) 
3. Encyklopedia “Biologia Komórki” – multimedialna encyklopedia zawierająca ciekawe schematy, animacje i filmy. 
4. strony internetowe.

Korzystając z popularnych przeglądarek internetowych możesz znaleźć wiele innych ciekawych stron. Jeśli uznasz,że warto aby zobaczyli je także inni, prześlij ich adres i krótki opis.
Cele modułu
Po zakończeniu pracy z modułem powinieneś wiedzieć:
– jak kształtuje się poziom organizacji żywej materii: molekularny (cząsteczkowy), komórkowy i organizmalny, 
- z jakich pierwiastków, związków chemicznych i organelli składa się każda komórka, 
- jak są zbudowane i jaką rolę pełnią ważniejsze pierwiastki, związki chemiczne i organelle, 
- jak przebiega i jakie znaczenie biologiczne ma mitoza i mejoza.
Po zakończeniu pracy z modułem powinieneś umieć:
– wykazać podobieństwa i różnice między komórką roślinną a zwierzęcą, 
- porównać komórkę prokariotyczną z eukariotyczną, 
- wykazać różnice między mitozą a mejozą.